Adapter till dämpare Expando 37 mm från kant

Art 1218009

Adapter till dämpare Expando 37 mm från kant.

Skiss (pdf)