Kipp spärr till LM (felbetjäningsspärr)

Art 1441016

Kipp spärr till LM (felbetjäningsspärr).