Fönsterlås 750 för inåtgående fönster, lika låsning 1014

Art 1421001

Fönsterlås 750 för inåtgående fönster, lika låsning 1014. Uppfyller säkerhetskrav enl SS 3620 Klass A och B.