Fönsterlås 750 för utåtgående fönster, lika låsning 1002

Art 1421002

Fönsterlås 750 för utåtgående fönster, lika låsning 1002. Uppfyller säkerhetskrav enl SS 3620 Klass A och B.