Låshus ASSA 2000 höger vändbar osym Fallregellås

Art 4010044

Låshus ASSA 2000 höger vändbar osym Fallregellås.

Låshus ASSA 2000 är försett med regel och vändbart tryckesfall. Regeln låses ut och in med cylindernyckel alt. vred och förreglas automatiskt vid 21 mm utlåsning. Blockeringsmekanism (spärrknapp) för vredfunktionen placerad i stolpelementet. Spärrknappen trycks ned för blockera vredfunktionen, så att låset ej kan öppnas utan nyckel. Då låset låses upp med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in. Så kallat bortasäkert / hemmabekvämt lås.