Kantregel Fix 1215 zamakmetall

Art 3828001

Kantregel Fix 1215 zamakmetall. Säkerhetskantregel 1215.

Används för inåt- och utåtgående tvåluftfönster utan post.

kontakta oss