Innerdörrgångjärn ÖT Specialtillverkning

 

Innerdörrgångjärn ÖT Specialtillverkning.

Gångjärnet är tänkt att förbättra öppningsmåttet för funktionshindrade i situationer där dörren inte kan öppnas mer än 90° eller dörrbladet är tjockare än vanligt och därmed öppningsbredden inte blir tillräcklig.
Efter \"vanlig\" gångjärnsfunktion upp till 90° dörröppning fortsätter specialgångjärnet med att skjuta ut från karmen så att baksidan av dörrbladet förflyttar sig mot väggen (gör att dörrbladet svänger upp på sidan av karmen). Därmed ökas den fria bredden i dörröppningen för lättare passage med t ex rullstol.
ÖT=Ökad tillgänglighet

Ritning (pdf)