Insatslåda 80 mm hög för skåpstomme 300-1000 mm

Art 518404

Insatslåda 80 mm hög för skåpstomme 300-1000 mm.