Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö

Vi värdesätter en god arbetsmiljö och en hög grad av trivsel för våra medarbetare. Vi strävar också eftar att tillsammans skapa en företagsanda byggd på ett gott samarbete och vi försöker genomföra kontinuerliga förbättringar i stort och i smått.

Under en arbetsdag ska vi:

1. Vara trevliga mot kollegor och kunder

2. Göra vårt jobb med engagemang och glädje

3. Ha roligt på arbetsplatsen

Uppdaterad 2021-04-14
Ledningen på Skånebeslag AB