Sekretesspolicy

Skånebeslag AB värderar din integritet och lägger därför stor vikt vid att skydda din personliga data. Denna sekretesspolicy förklarar och förtydligar hur vi som företag behandlar personuppgifter enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att vårda och administrera vår relation med dig. Vi kan även komma att informera dig om tekniska ändringar, nyheter och andra produkter och tjänster som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta oss.
Detsamma gäller om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv.
Om du har synpunkter på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till oss, och om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter som ni frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när ni kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler.

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalytisk tjänst som erbjuds av Google Inc. Google Analytics använder cookies, vilket är små textfilter som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur dess användare använder webbplatsen.

Information som Google Analytics kan samla in:
Sidinformation URL – URL:en för sidan som användaren tittar på
Titel – titeln på sidan som användaren tittar på

Webbläsarinformation 
Webbläsarens namn – webbläsaren användaren använder
Viewport eller Visa panelen – storleken på webbläsarfönstret
Skärmupplösning – upplösningen på användarens skärm
Java aktiverad – huruvida användaren har Java aktiverad eller inte
Flash-version – vilken version av Flash användaren använder

Användar information 
Plats – detta härrör från IP-adressen där träffen härstammar. IP-adressen i sig är inte tillgänglig i Google Analytics eftersom det är personligt identifierbar information (PII) som bryter mot villkoren i Google Analytics.
Språk – härstammar från webbläsarens språkinställningar

Vi säljer inga personuppgifter

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör era kontaktpersoners personuppgifter tillgängliga för tredje part. Enbart när det ligger i ditt intresse för att kunna leverera en vara direkt till dig så kan vi behöva dela med oss utav namn, adress och telefonnummer till transportföretaget i fråga.

Vi delar med oss av din information till myndigheter när det finns ett lagkrav på oss att göra så. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till era kontaktpersoners personuppgifter.

Rätten att bli bortglömd

Era kontaktpersoners personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge vi bedömer att ni kan vara en potentiell samarbetspartner till oss. Ni kan när som helst välja att avregistrera er från vårt företagsregister. Detta gör ni med ett mail till info@remove-this.skanebeslag.remove-this.se

Om ni får någon ny kontaktperson eller någon kontaktperson slutar hos er så åligger det er att kommunicera detta till oss via mail till info@remove-this.skanebeslag.remove-this.se så att vi kan hålla registret över ert företag och era kontaktpersoner uppdaterat.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Kontakt

Du kan kontakta oss på info@remove-this.skanebeslag.remove-this.se, på telefon 040-430 180 eller på plats hos oss på Santessons väg 24 i Arlöv.

Vi är inte skyldiga att ha ett dataskyddsombud, så alla frågor om vår användning av dina personuppgifter bör adresseras till kontaktuppgifterna ovan.

Uppdaterad senast 2021-04-14
Ledningen på Skånebeslag AB