Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbete i alla led

Vi värdesätter våra medarbetares unika skicklighet. Kvalitet, tradition och yrkesstolthet är vårt signum och företagets själ och hjärta. Med ett personligt engagemang tar vi fram produkter och tjänster utifrån kundernas specifika behov.

Vårt unika kunnande inom beslag och vår ständiga kunskapsutveckling formar vårt kvalitetsarbete i alla led. Det gäller såväl produkter som tjänster. Så säkerställer vi att vi uppnår våra egna och kundernas tuffa krav på hållbarhet, design och säkerhet.

Vi finns alltid till hands med vår expertis – från idéstadiet till utformningen och bygger strategiska partnerskap med både leverantörer och kunder.

Dessutom värdesätter vi en god arbetsmiljö och en hög grad av trivsel för våra medarbetare.

Överträffa förväntningar och maximera kundnyttan

Vår kvalitetspolicy innebär att vi ska leverera produkter och tjänster över förväntan. Vi ska agera ansvarssfullt och affärsmässigt i alla sammanhang och vara lyhörda för kundernas önskemål i projektens alla faser.

Vi arbetar effektivt för att maximera kundnyttan och leverera i tid. Dessutom analyserar vi kvalitetsarbetet löpande genom bland annat tester och kundsamtal.

Vår goda arbetsmiljö bidrar också till att säkerställa en hög kvalitet och god service.

Uppdaterad 2021-04-14
Ledningen på Skånebeslag AB