Hörna uppe Si VS med kippspärr vänster

Art 1435054

Hörna uppe Si VS med kippspärr vänster.