Låshus ASSA 1560 vänster sym

Art 4010033

Låshus ASSA 1560 vänster sym.

Modullås 1560 för ytter- och innerdörrar, entrédörrar etc. Med cylinder-, förreglings- och tryckesfall. Automatisk förregling av cylinderfall. Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar. Kan beställas med 70 mm dorndjup. Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred. Tryckesfallen dras in med trycke. Cylinderfallen är inte uppställningsbar.