Låshus ASSA 560 höger sym Fallås

Art 4010003

Låshus ASSA 560 höger sym Fallås.

Låshus ASSA 560 för ytter- och innerdörrar, entrédörrar etc. Med cylinder-, förreglings- och tryckesfall. Automatisk förregling av cylinderfall. Vändbara fallar för alternativ dörrhängning. Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar. Kan beställas med 70 mm dorndjup. Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred. Tryckesfall dras in med trycke. Cylinderfall ställs upp med uppställningsknapp.