Låshus ASSA 562 vänster sym

Art 4010016

Låshus ASSA 562 vänster sym.

Låshus ASSA 562 för ytter- och innerdörrar, entrédörrar etc. Med cylinder-, förreglings- och tryckesfall. Automatisk förregling av cylinderfall. Vändbara fallar för alternativ dörrhängning. Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar. Kan beställas med 70 mm dorndjup. Cylinder-, förreglings- och tryckesfall dras in med nyckel eller vred. Tryckesfallen dras in med trycke. Cylinderfallen ställs upp med uppställningsnyckel