Cylinderlås 8800 lika låsning Dtj: 0,8-2,5 mm

Art 4018003

Cylinderlås 8800 lika låsning Dtj: 0,8-2,5 mm.

Cylinderlås 8800 med lika låsning.

Mutterfastsättning för metallmöbler.