Cylinderlås 8800 olika låsning Dtj: 0,8-2,5 mm

Art 4018004

Cylinderlås 8800 olika låsning Dtj: 0,8-2,5 mm.

Cylinderlås 8800 med olika låsning.

Mutterfastsättning för metallmöbler.