Insatslåda 200 mm hög för skåpstomme 300-1000 mm

Art 518916

Insatslåda 200 mm hög för skåpstomme 300-1000 mm.